Maandblad

Introductie

De doelstellingen van de vereniging worden vooral verwezenlijkt door de uitgave van een maandblad. In de beginperiode van de Vereniging Protestants Nederland heette het maandblad ‘De Klok’. In die tijd werd in De Klok voornamelijk gevuld met artikelen tegen het rooms-katholicisme. In de jaren ’60 en ’70 was ‘Langs de kloof . . .’ een rubriek in het blad waarin de dingen scherp aan de orde werden gesteld. In de oorlog verscheen het blad op een gegeven moment niet meer. In 1941 werd de verspreiding van ‘De Klok’ door de Duitse bezetter verboden. Ruim na de oorlog gaat het voormalige blad ‘De Klok’ verder als ‘Protestants Nederland’ (1957).

75-jarig jubileumnummer

In 1998 bestond de vereniging 75 jaar. Ter gelegenheid van de dit jubileum verscheen een fraai jubileumnummer (PDF, 8MB) van het maandblad waarin veel lezenswaardige artikelen zijn opgenomen.