Deze maand

In het nummer van februari 2018 staan o.a. de volgende artikelen:

GEWELD IN BIJBEL
EN KORAN

Wanneer je als christen wijst op het geweld dat in de
Koran wordt gepredikt, krijg je heel vaak als reactie:
‘In de Bijbel is het niet anders!’. In het Nederlandse
taalgebied verschijnen artikelen en boeken waarin het
geweld in de Bijbel breed wordt uitgesponnen. Het is
daarom belangrijk een eerlijke vergelijking te maken
tussen de Bijbel en de Koran wat betreft het geweld
waartoe wordt opgeroepen. Het gaat hierbij niet om
het geweld in het algemeen maar om het geweld
waartoe de gelovigen worden opgeroepen.

HOE NEDERLANDS
MOET ZENDING
ZIJN?

Het was in september 2017 25 jaar geleden dat
wij, mijn vrouw en ik, Jacobine en Berend Coster,
met onze kinderen naar Spanje vertrokken om
in dienst van de Spaanse Evangelische Zending,
zending te bedrijven. Op 18 november van het
vorige jaar bood ik op de jaarvergadering van de
SEZ onderstaande terugblik. In dit nummer deel
één van deze terugblik.

JOHANNES VAN
DER HAGEN EN HET
RECHT DER KERK

Toen ’s-Hertogenbosch in 1629 capituleerde voor
stadhouder Frederik Hendrik, kwam de stad onder
het gezag van de Staten-Generaal. Vijftig jaar
eerder was aan het bestaan van een gereformeerde
gemeente een eind gekomen doordat zo goed als
alle gereformeerden de stad waren uitgevlucht
vanwege de dreiging van de Spaanse troepen onder
bevel van de prins van Parma.

DE BREDE
ASPECTEN VAN DE
RECHTVAARDIGING

Over rechtvaardiging en verbond afzonderlijk zijn heel
wat boeken verschenen, maar niet over de combinatie
van de beide thema’s. Dr. Klaassen waagde zich aan deze
thematiek en schreef daar een boeiende studie over. Hij
vindt dat de rechtvaardiging te zeer opgesloten ligt in
de heilsorde, ten koste van de heilshistorische dimensie.
Dat is volgens hem een eenzijdige benadering, die in
ieder geval tekort doet aan het verbond.

JOSUA VAN IPEREN:
EEN ‘GEMATIGD-VERLICHT’
PREDIKANT

De ‘gematigd-verlichte’ predikant Josua van Iperen
(1726-1780) was zeer eergevoelig en leed vermoedelijk
ook aan een zekere zelfoverschatting. Daardoor was
hij lang niet altijd gemakkelijk in de omgang. Met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen
we stellen dat hij zeer vereerd geweest zou zijn met
de wetenschap dat er ooit een biografie over hem
geschreven zou worden ‘ter zyner nagedachtenisse’.