Deze maand

In het nummer van augustus/september 2018 staan o.a. de volgende artikelen:

STATENBIJBELS
TERUG IN
DORDRECHT

Dordrecht onthaalde op 13 november 1618 de
gedelegeerden van de Nationale Synode. Zeven maanden
lang vergaderden zij over de toekomst van het calvinisme
en de religieuze eenheid binnen de Republiek. Nu, 400
jaar later, brengt Dordrecht een ‘ode aan de synode’ met
aandacht voor calvinisme, kunst en de Statenbijbel.

‘HEBT GHI GHEEN
GEBACKEN GOD
MEER TE COOP?’

De herdenking van de Reformatie brengt ons terug naar
de zestiende eeuw. In dit artikel vraag ik aandacht voor
een aspect van de toenmalige ontwikkelingen in de
kerk. Het gaat mij om de verandering van visie op het
sacrament van de eucharistie. Ik illustreer die aan de
hand van voorbeelden in Friesland, de provincie waarvan
ik de kerkhistorie beter ken dan van andere provincies.

HET BOEDDHISME
ALS TEGENCULTUUR

Tegenwoordig zijn de Boeddha’s niet van de lucht.
Overal kom je ze tegen: in restaurants en in de wat
stijlvollere winkels, tot in achtertuinen en tuincentra
toe. Voor wie zich altijd al verbaasd heeft waar die rage
vandaan komt, biedt het prachtig uitgegeven boek van
de Nijmeegse hoogleraar Paul van der Velde, getiteld
De oude Boeddha in een nieuwe wereld, tal van
aanknopingspunten.

KAN EEN HELD
JAN KOOPMANS
HETEN?

De Nederlands-hervormde theoloog Jan Koopmans
(1905-1945), die in de Tweede Wereldoorlog protest
aantekende tegen de behandeling van Joden door de
bezetter en in 1945 door een verdwaalde Duitse kogel
om het leven kwam, verdient een goed boek. Die
woorden van prof. G. Harinck vormden voor Niels den
Hertog het beslissende zetje om te gaan proberen dat
boek te schrijven.

EEN ONZICHTBARE
KRACHT?

Vrijzinnig protestanten in Nederland, of ‘modernen’
zoals ze in de negentiende eeuw werden genoemd,
zijn getalsmatig nooit een grote groep geweest
in kerkelijk Nederland. Maar de invloed van hun
gedachtegoed was groot, zowel binnen als buiten
de kerk. In twee artikelen presenteer ik enkele
inzichten die zijn opgetekend in het meest recente
Jaarboek voor het Nederlands Protestantisme
met als thema vrijzinnige netwerken tussen 1850
en 1914. Daarmee ontstaat een overzicht van de
ontwikkeling van vrijzinnig- protestantisme in
Nederland in deze periode.

DE ESSENTIE VAN HET
MENSELIJK LEVEN

Roger Scruton (1944) is schrijver en filosoof. Hij
is gespecialiseerd in de esthetica, een tak in de
filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en
kunst. Hij mengt zich in publieke debatten over
politiek, cultuur, godsdienst en esthetica en richt
zich in zijn werken ook op deze themata. In het
hier nu voorliggende boek, Eindeloos verlangen
naar het heilige, zet Scruton zijn visie op de
essentie van het menselijke leven uiteen.