Deze maand

In het nummer van augustus 2017 staan o.a. de volgende artikelen:

DE VOLGENDE HONDERD JAAR

We gedenken dit jaar dat openbaar en bijzonder onderwijs in ons land al honderd jaar op gelijke wijze worden bekostigd. Dat is uniek in de wereld en heeft het Nederlandse onderwijs veel zegen gebracht. Dan is het ook goed om te proberen wat vooruit te kijken, onder de titel ‘De volgende honderd jaren’ en een paar lijnen trekken naar de toekomst van het christelijk, reformatorisch onderwijs.

EVOLUTIE EN GELOOF GAAN NOOIT SAMEN

‘Wat betekent het precies voor het geloof wanneer de evolutietheorie juist zou zijn?’ Dat is de kernvraag waarmee prof. dr. Gijsbert van den Brink worstelde en van waaruit hij zijn inmiddels geruchtmakende boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie heeft geschreven, zo schrijft hij in het Reformatorisch Dagblad van 16 augustus 2017. Mijns inziens is deze vraag een verkeerde, ook een onjuiste vraag, want evolutie en geloof gaan nooit samen. Veel belangrijker is de vraag: Wat is het effect op Bijbelgetrouwe christenen van mijn wetenschappelijk geworstel, waarmee ik scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2 als onjuist en als fictie typeer?

TIJDGEEST GAAT KERK EN CHRISTEN NIET VOORBIJ

Het was in de maand april van het jaar 1923 dat onze vereniging werd opgericht. Haar oprichters en eerste leden waren wakkere mannen die een ontwikkeling waarnamen die zij als een dreiging zagen voor het karakter van Nederland als een ‘Hervormde staat’. Die dreiging kwam van de kant van het rooms-katholicisme. Ooit is Nederland als natiestaat geboren uit de worsteling tegen de overmachtige kerk van Rome.

EEN PERSOONLIJKE IMPRESSIE

Het is bijna een halve eeuw geleden dat wij (mijn vrouw en ik) kennis maakten met ds. Geluk. Wij volgden bij hem in het winterseizoen 1969 – 1970 de belijdeniscatechese. Gekomen uit Hoornaar was Dirksland zijn tweede gemeente. Onze geboorteplaats – Goedereede – was vacant na het vertrek van ds. D.C. van Wijnen. Ds. Geluk werd consulent van Goedereede.

DE WEGEN SCHEIDEN ALS DE LEER TER SPRAKE KOMT

Ds. J.M.J. Kieviet is recent gekozen tot voorzitter van de Vereniging Protestants Nederland. ,,Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur”, legt de vereniging op haar website uit. In het dagelijks leven is dominee Kieviet predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Renswoude.

ROMEIN: NIEUWE WEGEN IN DE GESCHIEDSCHRIJVING

Jan Marius Romein (1893-1962) behoort tot de historici die nieuwe wegen in de geschiedschrijving hebben gewezen en met Huizinga en Geyl gerekend wordt tot de grote drie van de twintigste-eeuwse Nederlandse historiografie. Drie geleerden die evenzoveel levens- of wereldbeschouwingen vertegenwoordigen: Huizinga een onorthodox christendom, Geyl een atheïstisch liberalisme en Romein het historisch materialisme.

JOHANNES FONTANUS (1545-1615)

Een royaal inkomen van duizend gulden per jaar als veldprediker inruilen voor slechts driehonderd als predikant in een stad omringd door steden en forten die in Spaanse handen zijn – het tekent de moed en de zendingsdrang van Johannes Fontanus (1545-1615).