Deze maand

In het nummer van maart 2018 staan o.a. de volgende artikelen:

NA HONDERD JAAR
BIJNA VOLWASSEN

De Staatkundig Gereformeerde Partij is op 24 april
precies een eeuw oud. Daarmee is deze politieke
partij de oudste in ons land. Tegelijk heeft het heel
lang geduurd alvorens de SGP echt een politieke
partij is geworden. Pas sinds het aantreden van de
huidige politieke leider, mr. C.G. (Kees) van der Staaij,
heeft deze partij steeds meer het karakter van een
politieke partij verworven, met een heel duidelijk
conserverend protestants-christelijk profiel, met oog
voor duurzaamheid èn met bereidheid bestuurlijke
verantwoordelijkheid te dragen.

“WE ZIJN ALLEN
OP ZOEK NAAR
ÉÉN EN DEZELFDE
DRIE-ENE GOD”

Dat katholieken door goede werken gered moeten
worden, is volgens priester Koos Smits (1944) –
sinds 2014 werkzaam in het grootverband van
‘Katholiek Utrecht’ – een statement dat door
een katholiek zelf niet herkend wordt. “Een
hedendaagse katholiek weet niet waar dat
over gaat. De uitdrukking ‘gered worden’ wordt
überhaupt niet gebezigd.

LAAT DE NEDERLANDSE
ZENDING NEDERLANDS
BLIJVEN!

Het was in september 2017 25 jaar geleden dat wij,
mijn vrouw en ik, Jacobine en Berend Coster, met
onze kinderen naar Spanje vertrokken om in dienst
van de Spaanse Evangelische Zending, zending te
bedrijven. Ik bood op de jaarvergadering van de
SEZ van 18 november vorig jaar een terugblik op de
afgelopen 25 jaren. In dit nummer deel twee van
deze terugblik.

DE LAATSTE REFORMKATHOLIEKE
BISSCHOP
VAN NAUMBURG

Onder rooms-katholieke kerkleiders tijdens de
Reformatie treffen we enkele mannen aan die bereid
waren tot vérgaande hervorming van de oude kerk
– zowel organisatorisch als ook theologisch! Julius von
Pflug nam onder hen een heel bijzondere plaats in –
dichtbij de Reformatie.

EEN CONSERVATIEVE
LEIDSCHE PAPA

In de schaduwen van morgen geldt nog altijd als een
klassieker in de geschiedenis van de Nederlandse
cultuurkritiek. En dat vooral vanwege de rol die het
werk destijds speelde in de geestelijke strijd tegen de
revolutionaire ideologie van het nationaalsocialisme.
De eerste decennia na publicatie durfden slechts
weinigen het aan om het daarin verwoorde pleidooi
voor een hernieuwde oriëntatie op de fundamenten
van onze christelijk-burgerlijke cultuur te kritiseren.