Deze maand

In het nummer van mei 2018 staan o.a. de volgende artikelen:

ZIJN GOD EN ALLAH
DEZELFDE?

Lang voordat Mohammed was geboren gebruikten
Arabische christenen het woord Allah voor het aanroepen
van de Vader van Jezus Christus. En dat is nog steeds zo. In
alle Arabische christelijke vertalingen wordt Johannes 3, 16
als volgt vertaald: ‘Want Allah heeft de wereld zo liefgehad.’

DR. MARCEL S. ZWITSER
OVER DE BIBLIOTEEK
VAN BACH

Meer dan vijftig theologische boeken op de plank is
in de achttiende eeuw een hele verzameling voor een
niet-theoloog. We hebben het over de bibliotheek van
de componist Johan Sebastian. Bach (1685 – 1750).
“Studie van deze bibliotheek is nodig om de muziek van
Bach beter te verstaan en te genieten”, zegt musicoloog
dr. M. S. Zwitser uit Zwolle. Hij bestudeerde in het kader
van zijn promotie in 2012 al de boekenverzameling van
Bach, maar diens bibliotheek blijft hem bezighouden.
Zwitser vertelt PN over zijn ontdekkingsreis door deze
achttiende-eeuwse bibliotheek.

GEDENKTEKEN VOOR
WILLEM VAN ORANJE
IN LEEUWARDEN

Gedenktekens, van standbeelden tot straatnamen, voor
BN-ers uit het verre verleden vormen de laatste tijd nogal
eens onderwerp van discussie. Omdat die beroemde
mensen niet altijd van onbesproken gedrag waren. Op
17 april van dit jaar werd een gedenkteken onthuld voor
Willem van Oranje (1533-1584), over wie Aron Brouwer
en Marthijn Wouters vorig jaar in het ‘Voorwoord’ van hun
boek Willem van Oranje. De opportunistische Vader des
Vaderlands schreven dat hij in geen enkele levensfase ‘een
‘smetteloze’ volksheld’ was.

KERKRECHT IS GEEN
HOOFDZAAK, WEL
NOODZAAK

Vraag: Is kerkrecht voor het functioneren van een kerk of
kerkverband een hoofdzaak? Antwoord: Nee, maar wel
noodzaak! Vigerende kerkordes moeten door gemeenten,
behorend tot de kerk of het kerkverband worden
nageleefd. Dat vindt zelfs de seculiere rechter, zo bleek in
mei 2017 in de zaak-Kruiningen. Een kerkenraad moet zich
houden aan de interne regels (kerkordelijke bepalingen),
die voor dat kerkverband of die kerk gelden. Ongetwijfeld
zal dr. D. de Vos op deze uitspraak kritiek hebben, als
hij de inhoud van zijn lijvig boekwerk over Hervormd en
gereformeerd kerkrecht: een vergelijking blijft volgen.

VERBOND ALS
GEBINTE VAN KERK
EN GELOOF

Het verbond als allesomvattend begrip. De hervormde
predikant en theoloog dr. Wim Verboom beziet zijn
leven en werk vanuit dat perspectief. Het resultaat
is geen successtory, want ook de weerbarstige kant
van het verbond komt in zijn werk openbaar. Verbond
wordt soms moedwillig verbroken en blijft anno 2018
aangevochten, door rechts én links in de kerk.